ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 25 Ιανουαρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 689/21.1.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25.1.2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:30 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»].

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 4. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 5. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 6. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 7. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 12. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 13. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 14. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 15. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2022 και 2023».

Α.Δ.Σ. 3/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή