ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 17945/16.12.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 20η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 19. Καρπέτας Βάϊος του Ευαγγέλου
 20. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. (10/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 116/2021  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζεται το τεχνικό πρόγραμμα.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (415/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 117/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 5η αναμόρφωση.

 1. 3.
Καθορισμός συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022. (400/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 118/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 4.
Καθορισμός συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022. (404/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 119/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 5.
Καθορισμός:
 1. 1.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022.
 2. 2.τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και
 3. 3.του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (405/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 120/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 6.
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2022. (406/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 121/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 7.

Καθορισμός τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2022.

(407/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 122/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 8.

Καθορισμός τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2022.

(408/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 123/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 9.
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2022. (409/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 124/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η μη αναπροσαρμογή.

 1. 10.

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 139/2021 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τη διεύρυνση του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου και στη συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 2

του Ν.1069/1980.

Α.Δ.Σ. 125/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται η διεύρυνση.

 1. 11.
Έγκριση διαγραφής και εγγραφών νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 126/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή και

οι εγγραφές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή