ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δημόσια διαβούλευση εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Σκιάθου (Α΄ Φάση 4ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023)

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2020-2023 που αφορά την Α φάση του προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 95/29-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. Με την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού οι πολίτες του Δήμου Σκιάθου και οι υπηρεσίες του οργανισμού έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής μας και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη της.

Μέσα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό αποτυπώνεται το νέο αναπτυξιακό όραμα, που περιγράφεται ακολούθως:

«Δίκαιος, έξυπνος και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός Δήμος, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης εθελοντισμού και πολιτισμού».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για τον σκοπό αυτό το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί
σ
την ιστοσελίδα του Δήμου, www.n-skiathos.gr.

Προσκαλούνται όλοι οι δημότες, οι σύλλογοι καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Β φάση), σχετικά με τον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που δύνανται να περιληφθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν, προκειμένου να ενσωματωθούν στο κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, όπου αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις.

Στη διαβούλευση καλείται να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος (θεσμικός φορέας κοινωνικός εταίρος και φυσικό πρόσωπο).

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται έως και 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, αποστέλλοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας στο email: . με τον τίτλο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 4ΕΤΟΥΣ επισυνάπτοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Δεδομένου ότι το τετραετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δήμου προσδοκούμε στη συνδρομή και συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή