ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 29 Μαρτίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 3158/23.3.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 27 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 12:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεµάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης).

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 6. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 7. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 11. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 14. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 15. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 16. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 17. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 2. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4.  Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Σκιάθο

Α.Δ.Σ. 21/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ίδρυση.

2. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 22/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή