13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

7ης /05/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 4020/5-5-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω :

Ένα θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

Με την υπ. αριθ. 122/2013 απόφασή του αποφασίζει:

Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των αιγιαλών και των όρων χρήσης και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορίζει τους χώρους μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

       ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή