ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκιάθος,   20/09/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 9714

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω της απεργίας των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου, η  προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε με την υπ. αριθ. 9433/13/09/2013πρόσκληση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.00 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της  υπ. αρίθ. 9433/13/09/2013πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή