ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκιάθος, 17/05/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4486

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 22η Μαίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

$11.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$12.       Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$13.       Χορήγηση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$14.       Εξέταση αίτησης του Αθανασίου Λάζου του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου,  με αριθμό 4302/14-5-2013, για αποσφράγιση καταστήματος «Αναψυκτήριο-Περίπτερο».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$15.       Εξέταση αίτησης του κ. Αθανασίου Λάζου του Παναγιώτη , κατοίκου Σκιάθου, με αριθμό 4237/13-5-2013 που απευθύνεται προς το Δήμο Σκιάθου για αποσφράγιση καταστήματος «Εστιατόριο».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$16.       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 101/2013 Α.Δ.Σ. που αφορούσε την Χορήγηση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑ, λόγω εκ παραδρομής λάθους στην ονομασία της τοποθεσίας όπου θα εγκατασταθεί η καντίνα , στην μία εκ των δύο αιτήσεων της   ERIKA WEISS – KANTARAKIAS .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$17.       Χορήγηση παράτασης χρόνου  για την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών  που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί άδεια  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑ της ERIKA  WEISS-KANTARAKIAS.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$18.       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ  90/2013  Α.Δ.Σ. που αφορούσε : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορία: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ  )στην περιοχή/ οδό  ΑΜΜΟΥΔΙΑ –ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (πρώην Κέντρο Διασκ/σης FEVER) στην Σκιάθο,  στην   ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ  ΕΠΕ, ως προς την σωστή  επωνυμία της εταιρείας που είναι ΤΑΜΠΑΚΙΏΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$19.       Έγκριση της αρ. 31/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασσούρος Χρήστος, πρόεδρος ΔΕΥΑΣ.

$110.  Έγκριση της αρ. 34/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασσούρος Χρήστος, πρόεδρος ΔΕΥΑΣ.

$111.  Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 71/2013 απόφασης Οικονομική Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$112.  Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 72/2013 απόφασης Οικονομική Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$113.  Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή / διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$114.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1394.76 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "ΤΑΞΙΔΙ 2013", 17-19/5/2013 στη Λευκωσία Κύπρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$115.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000 € στον Κ.Α. 00.6431 για την διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στον Κατάλογο της ρωσικής εταιρίας SOLVEX.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$116.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή όχι της Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$117.  Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$118.  Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κανταράκη Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$119.  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199  της παρ. 6, του ν.3463/2006, Καταστροφής, Εκποίησης και Απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Σκιάθου ( παλαιό οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος.

$120.  Μετακινήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή