ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Ταχ. δ/νση: Νικοτσάρα 12

Τ.Κ. 37002, Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50119

Email: grammatiadsskiathou@gmail.com

(σχετικά με τον τρόπο και τόπο της συνεδρίασης)

Σκιάθος, 7/6/2024

Αρ. πρωτ.: 7374

Προς

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 18η τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής messenger) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο γραφείο του Δημάρχου Σκιάθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. Εισηγητής: Γ. Διολέττας

 1. Έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του καταργούμενου νπδδ ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. Εισηγητής: Γ. Διολέττας
 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσηςπροϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους του 2024 Δήμου Σκιάθου. (156/2024 ΑΔΕ) Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης (Π/Υ & ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 τουΔημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου.Εισηγητής: Γ. Διολέττας
 1. Λήψη απόφασης για

α) Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο, με πλειοδοτική Δημοπρασία, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β) Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας. Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Λήψη απόφασης για

α) Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, για να χρησιμοποιηθεί για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο) ή για άλλη χρήση, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β) Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας. Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Αμμουδιά». Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έτους 2024 βάσει του Ν. 4412/2016. Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Εξέταση αιτήματος της ΒΟΝΤΖΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης καταστήματος επί δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στη θέση «ΑΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ». Εισηγήτρια: Παπαδούλια

 1. Εξέταση αιτήματος της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση πεζοδρομίου εγκατάστασης υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί αγροτικής οδού Σκιάθου – αεροδρομίου. Εισηγήτρια: Παπαδούλια

 1. Εξέταση αιτήματος της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης Υπεραγοράς τροφίμων επί δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΙΑ». Εισηγήτρια: Παπαδούλια

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή