ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Ταχ. δ/νση: Νικοτσάρα 12

Τ.Κ. 37002, Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50119

Email: grammatiadsskiathou@gmail.com

(σχετικά με τον τρόπο και τόπο της συνεδρίασης)

Σκιάθος, 31/5/2024

Αρ. πρωτ.: 7054

Προς

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Πρόσκληση για την 17η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

ΜΑΪΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Σας προσκαλούμε στην ειδική μεικτή συνεδρίαση(δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής messenger) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, γραφείο του Δημάρχου Σκιάθου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67Α του ν.3852/2010 και την υπ’ αρίθμ. 98/8182/26.1.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να λογοδοτήσει η δημοτική αρχή για το έργο και τη δράση της. Ως εκ τούτου, οι δημοτικοί σύμβουλοι που το επιθυμούν μπορούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση έως και τις 7 Ιουνίου 2024.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή