ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Ταχ. δ/νση: Νικοτσάρα 12

Τ.Κ. 37002, Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50119

Email: grammatiadsskiathou@gmail.com

Σκιάθος, 19/2/2024

Αρ. πρωτ.: 1535

Προς

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 7η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά τηςανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «ELIVI HOTELS S.A.» και κατάτης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο«ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε.», με σκοπό την αποβολή τους από τις κοινόχρηστες καιανήκουσες κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στον Δήμο Σκιάθουεκτάσεις (δρόμους, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρουςσυνάθροισης κοινού και θέσεις στάθμευσης) που βρίσκονται εντός τουΔημοσίου Κτήματος με ιστορικό ΚΑΕΚ 350712401039/0/0 («ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ») και έχουν λάβει ΚΑΕΚ 350712401049/0/0, 350712401050/0/0,350712401051/0/0, 350712401052/0/0, 350712401053/0/0, 350712401054/0/0,350712401055/0/0, 350712401056/0/0, 35071ΕΚ01402/0/0, 35071ΕΚ01403/0/0,35071ΕΚ01404/0/0, 35071ΕΚ01405/0/0 και35071ΕΚ01406/0/0, ήτοι και από ταΟικοδομικά Τετράγωνα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, όπως αυτά
  εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση από 02/2017 υπ’ αριθ.
  Π-2 Ρυμοτομικό Σχέδιοτου Σπύρου Τσαγκαράτου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
 1. Ανάκληση της 114/2023 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΝΤΙΝΑ).Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου και των γραφείων της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει Λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφεία Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας).Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει, του δήμου Σκιάθου.Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Κοπρισιά».Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Κοτρώνα».Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή «Πούντα». Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκώνκαι Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024.Εισηγητής: Γιαννίτσης
 1. Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκώνκαι Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεωνκαι Παγετού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024. Εισηγητής: Γιαννίτσης
 1. Έγκριση έκθεσης καταγραφής των απλήρωτων υποχρεώσεων του καταργούμενου ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ. Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Απαλλαγή τέλους ταφής Γεώργιου Αλεξανδρίδη τιμής ένεκεν. Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Αναγκαιότητα για ονοματοδοσία οδών και υπόδειξη ονοματοδοσίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2018, 2019 & 2020 από τους χρηματικούς καταλόγους 1254, 1255 & 1256/2023 συνολικού ποσού 70 ευρώ. Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Συγκρότηση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Εισηγήτρια: Παπαδούλια

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή