ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Ταχ. δ/νση: Νικοτσάρα 12

Τ.Κ. 37002, Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50119

Email: grammatiadsskiathou@gmail.com

Σκιάθος, 29/1/2024

Αρ. πρωτ.: 805

Προς

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2025/2024 Α.Δ.Ε.)Εισηγήτρια: Παπαδούλια

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου.Εισηγητής: Δήμαρχος
 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ..Εισηγητής: Δήμαρχος
 1. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου – Χρήστος Χειμώνας».Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου».Εισηγήτρια: Παπαδούλια
 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/2016.Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.Εισηγητής: Βερβέρης

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024. Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2024.Εισηγητής: Βερβέρης
 1. Συγκρότηση επιτροπής εγγραφών για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.Εισηγήτρια: Παπαδούλια

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή