ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 19/12/2023

Αρ. πρωτ.: 15984

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σας προσκαλούμε στην 28η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010), στις 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 8:00 π.μ. και λήξης 12:30 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (283/2023 Α.Ο.Ε.)
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2022.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του τεχνικού προγράμματος του ΔΛΤ Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2024.

 1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το 2024.

 1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 202285/2023 ΑΟΕ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 202287/2023 ΑΟΕ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 202288/2023 ΑΟΕ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 202289/2023 ΑΟΕ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2024. (291/2023 ΑΟΕ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2024. (290/2023 ΑΟΕ)
 1. Αναπροσαρμογή ή μη:
 1. τελών κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2024,
 2. τελών κοινοχρήστων χώρων, που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2024 και
 3. του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων, που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (286/2023 ΑΟΕ).

 1. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ. αριθ. 16566/31-12-2022 (ΑΔΑΜ 23SYMV011949406 2023-01-04)«ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή