ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 7/12/2023

Αρ. πρωτ.: 15537

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 25η συνεδρίαση (έκτακτη ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30, στο γραφείο του Δημάρχου Σκιάθου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και την παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/06 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Σκιάθου. (166/2023 Α.Ο.Ε.)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή