ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 3/11/2023

Αρ. πρωτ.: 14417

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σας προσκαλούμε στην 23η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010), στις 6 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και λήξης 14:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του ΔήμουΣκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης για δίμηνη παράταση του συμβατικού χρόνου που αφορά την υλοποίηση της από 02/08/2022 σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου (αρ. πρωτοκόλλου 10472, αριθμός ΑΔΑΜ 22SYMV011035473 2022-08-02) με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για την Ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την Εκπαίδευση του Προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Έτους 2022-2023».
 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025.
 1. Συμμετοχή στα προγράμματα Δακοκτονίας ετών 2024 και 2025.
 1. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (235/2023 ΑΟΕ).
 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής τεσσάρων μετακινούμενωνυπαλλήλων του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στοΚέντρο Υγείας Σκιάθου από τις 4.11 έως 5.12 και 8.11 έως 10.12,σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτόισχύει.
 1. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΚΕΔΕ (άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) για την αντιμετώπιση συνεπειών στον Δήμο Σκιάθου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή