ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 28/7/2023

Αρ. πρωτ.: 10118

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε στην 18η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010), στη 1 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 8:00 π.μ. και λήξης 1:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής δύο μετακινούμενωνυπαλλήλων του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου από τις 11.8 έως 1.9, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σκιάθου για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή