ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/5/2023

Αρ. πρωτ.: 5526

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους2023. (110/2023Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 3.Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου – συμπληρωματική της 50/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης τριών (3) αιτήσεων ομορότητας από επιχειρήσεις, βάσει της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023(ΦΕΚ 1432/τ.Β/ (89/2023 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Εξασφάλιση πολυετούς πίστωσης από τον Δήμο για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (SINNERS SKIATHOS I.K.E. - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή