ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 21/4/2023

Αρ. πρωτ.: 4090

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 10η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και περιεχομένου των συμβατικών κειμένων με την εταιρεία «Cepal Hellas Xρηματοοικονομικές ΥπηρεσίεςΜονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» μεσκοπό τη ρύθμιση της οφειλής της ΔΕΥΑΣ από την υπ’ αρ. 287/16.10.1989 ΣύμβασηΤοκοχρεωλυτικού Δανείου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Σύνταξη σχεδίου ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου. (24/2023 ΑΔΣ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει το Κ.Ε.Π. του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας, κλπ) κατά εννέα (9) μήνες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει το αμαξοστάσιο και τα γραφεία της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου κατά εννέα (9) μήνες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2023 και αντιτίμου ανά διαδρομή. (57/2023 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης τηςμελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2023. (2/2023 ΑΕΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Σύνταξη κανονισμού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκιάθου. (50/2023 AOE) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

 1. Διαγραφή οφειλής (Ευστράτιος Μανίκας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Εγγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή