ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 31/1/2023

Αρ. πρωτ.: 934

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την 643/69472/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το ΦΕΚ 2137/τ.Β/30-4-2022 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η εγκύκλιο) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2023 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
 1. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (7/2023 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 201 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου για το οικονομικό έτος 20 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2023 της τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή
 1. Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου Σκιάθου και ΕΕΑΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 16438/28-12-2022 αίτησης του κ Μίχου Φώτιου του Ιωάννη περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Αγ. Παρασκευή». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 16437/28-12-2022 αίτησης της κας Ναούμ Δάφνης του Αποστόλου περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Αγ. Παρασκευή». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
 1. Εγγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή