ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 9/1/2023

Αρ. πρωτ.: 213

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την 643/69472/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το ΦΕΚ 2137/τ.Β/30-4-2022 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η εγκύκλιο) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023. (407/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023. (408/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2023. (409/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη : τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2023 τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2023 και του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (410/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2023. (411/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2023. (412/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2023. (413/2022 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη χειμερινή περίοδο και αντιτίμου ανά διαδρομή. (371/2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΣΕΡΑΠΙΣ AE). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χαρακτηρισμόςεπιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιτζέλου Γεωργία). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Χριστέλη Δάφνη). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Καθορισμός του τρόπου χρέωσης των καταναλωτών αποχέτευσης για το έτος 2021 οι οποίοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
 1. Έγκριση πίστωσης για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή
 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή