ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 7/11/2022

Αρ. πρωτ.: 14592

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 19η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την 643/69472/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το ΦΕΚ 2137/τ.Β/30-4-2022 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η εγκύκλιο) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (343/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (351/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Λιακόπουλος

 1. 3.Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (318/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Λιακόπουλος

 1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αδαμάντιος Μαθηνός
 1. 5.Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05.09.2022 έως 31.12.2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Λιακόπουλος

 1. 6.Εγγραφές – διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Σταματίνα Χονδρονικολή

 1. 7.Λήψη απόφασης για επαναλειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Σταματίνα Χονδρονικολή

 1. 8.Λήψη απόφασης για έναρξη υλοποίησης τμημάτων μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Σταματίνα Χονδρονικολή

 1. Έκφραση βούλησης για την ίδρυση δομής προστασίας της τρίτης ηλικίας.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Σταματίνα Χονδρονικολή

 

 1. Αντικατάσταση μέλους σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Τσανάκας

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατόπισης στηλών δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης στα πλαίσια του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή