ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/8/2022

Αρ. πρωτ.: 11587

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 16η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
  1. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω παραίτησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

  1. 3.Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11407/23.8.2022 αίτησης του κ. Γεωργίου Ζυμαρικόπουλου περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «Καλαμάκι Ξανέμου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή