ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/7/2022

Αρ. πρωτ.: 10125

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 15η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (242/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (243/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (244/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. για το ενταγμένο έργο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του. (212/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». (227/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

 1. Λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την εταιρία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩNYMHETAIPEIA».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω παραίτησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 8.Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7701/09-06-2022 αίτησης της κας Ασβέστη Νικ.Γεωργίας περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού περιμετρικά στο Ο.Τ. 239 του Γ’Τομέατου σχεδίουπόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 9.Λήψη απόφασης για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή