ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/6/2022

Αρ. πρωτ.: 8173

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 14η συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Νικοτσάρα 12, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα τόσο του Δήμου, όσο και των δημοτών του κυρίως κατά την τουριστική περίοδο, που διανύουμε.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή