ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 6/6/2022

Αρ. πρωτ.: 7543

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 13η συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έγκριση της έκθεσης A΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (141/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 3.Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση τουΝ. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο και αντιτίμου ανά

διαδρομή». (153/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Λήψη απόφασης σχετικά με το κληροδότημα Πανώρα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 8798/01.09.2017 συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης (Γκιαουράκης). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 8.Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου σε αγροτική οδό στην περιοχή «Κουκουναριές». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 9.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων,

που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή για τα έτη 2022-2023. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

 1. 10.Έγκριση καλοκαιρινών αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 11.Εγγραφές – διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 12.Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022 (2/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 1. 13.Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σκιάθου (3/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή