ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 5/4/2022

Αρ. πρωτ.: 4151

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 11η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα παραμένουν ίδια με αυτά της 9ης και της 10ης συνεδρίασης, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Απριλίου, λόγω έλλειψης απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. (1/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

  1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (99/2022Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 3.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ίδρυσης Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 4.Ορισμός μελών ΣχολικήςΕπιτροπής ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου «Χρήστος Χειμώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 5.Ορισμός μελών ΣχολικήςΕπιτροπής Σχολική Επιτροπή ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 6.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σκιάθου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

  1. 7.Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (SKIATHOS PREMIER AE) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 8.Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου από τη διασταύρωση του δρόμου του «Προφήτη - Ηλία» έως τη θέση «Κρύο Πηγάδι». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή