ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/5/2022

Αρ. πρωτ.: 6051

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 12η συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την 643/69472/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το ΦΕΚ 2137/τ.Β/30-4-2022 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η εγκύκλιο) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση τουΝ. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ).

  1. 2.Έγκριση της έκθεσης A΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (141/2022 ΑΟΕ).

  1. 3.Λήψη απόφασης σχετικά με το κληροδότημα Πανώρα.

  1. 4.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων,

που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή για τα έτη 2022-2023.

  1. 5.Έγκριση καλοκαιρινών αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου.

  1. 6.Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 8798/01.09.2017 συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης (Γκιαουράκης).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή