ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 5/4/2022

Αρ. πρωτ.: 4076

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 10η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. (1/2022 ΑΕΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

  1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (99/2022Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 3.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ίδρυσης Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 4.Ορισμός μελών ΣχολικήςΕπιτροπής ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου «Χρήστος Χειμώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 5.Ορισμός μελών ΣχολικήςΕπιτροπής Σχολική Επιτροπή ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  1. 6.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σκιάθου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

  1. 7.Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (SKIATHOS PREMIER AE) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 8.Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου από τη διασταύρωση του δρόμου του «Προφήτη - Ηλία» έως τη θέση «Κρύο Πηγάδι». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή