ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 4/3/2022

Αρ. πρωτ.: 2632

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (21/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 2.Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 3.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 σε λογαριασμό του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 4.Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 17/2022 απόφασης της ΔΕΥΑΣ με θέμα: Λήψη απόφασης αποδοχής της νο. 4/24-2-2022 πρότασης ρύθμισης οφειλής της ΔΕΥΑΣ από την «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», και Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου για λήψη απόφασης εγγύησης υπέρ της ΔΕΥΑΣ επί της οφειλής της από την Σύμβαση Δανείου – Αριθ. 287/16.10.1989, ποσού των 964.613,64 ευρώ νομιμοτόκως. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. 5.Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος – Άγιος Ταξιάρχης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή