ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/2/2022

Αρ. πρωτ.: 2159

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε στην 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»] στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 13:00, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (21/2022 ΑΟΕ).

  1. 2.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2022 σε λογαριασμό του Δήμου.

  1. 3.Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος – Άγιος Ταξιάρχης».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή