ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 1/2/2022

Αρ. πρωτ.: 1132

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Περιφερειακού συνδέσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 2.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.ΜερικήτροποποίησητηςσυστατικήςπράξηςτηςΣχολικήςΕπιτροπής ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου «Χρήστος Χειμώνας» (192/2011 ΑΔΣ). ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

 1. 4.ΜερικήτροποποίησητηςσυστατικήςπράξηςτηςΣχολικήςΕπιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθουκαι μετονομασία της σε Σχολική Επιτροπή ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 5.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με αναπληρωτή για συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 8.Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Τζούμας Νικόλαος του Ηλία). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 9.Έκφραση απλής γνώμης για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση στη χερσονησίδα Πούντα και στις ακτές Μεγάλη Άμμο και Κεχριά Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 10.Εγγραφές – διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή