ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/12/2021

Αρ. πρωτ.: 17945

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. (10/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (415/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Καθορισμός συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022.(400/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Καθορισμός συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022. (404/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Καθορισμός:
 1. τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022.
 2. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2022 και
 3. του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (405/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2022. (406/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Καθορισμός τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2022. (407/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 8.Καθορισμός τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2022. (408/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 9.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2022. (409/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 10.Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 139/2021 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τη διεύρυνση του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου και στη συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 2

του Ν.1069/1980. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 11.Έγκριση διαγραφής και εγγραφών νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή