ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/11/2021

Αρ. πρωτ.: 17009

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 23η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (8/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 2.Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (9/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 3.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός

 1. 4.Έγκριση της απόφασης περί «Καθορισμού τελών για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι» σε τρίτους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 5.Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. (362/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού λειτουργικής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου» (379/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 7.Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022–2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χονδρονικολή

 1. 8.Έγκριση μεταβολών στο Φύλλο Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 9.Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιτζέλος Κωνσταντίνος). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 10.Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Χονδρονικολή Μαρίκα). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 11.Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μπούρτζικα Ανδρομάχη). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 12.Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιχαήλ Ευμορφία). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 13.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 14.Έκφραση γνώμης σχετικά με την Μ.Π.Ε. του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «PLAZA» στην περιοχή «Καναπίτσα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 15.Χορήγηση άδειας – συστέγαση καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc) εντός καταστήματος εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό, στην εταιρεία Γ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΚΕ, στην οδό Ακτή Μωραΐτη (παραλία Σκιάθου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 16.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω ανεξαρτητοποίησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 17.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουρισμού λόγω ανεξαρτητοποίησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 18.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Περιβαλλοντικής προστασίας και Περιβάλλοντος λόγω ανεξαρτητοποίησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 19.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής κανονιστικών διατάξεων λόγω ανεξαρτητοποίησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 20.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 21.Λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης περί της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου Σκιάθου και παραχώρησης μέσω διαγωνισμού κατάλληλου χώρου για υδατοδρόμιο, με σκοπό την έκδοση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και κατασκευής υδατοδρομίου Σκιάθου, στους χώρους περιοχής ευθύνης του Δήμου Σκιάθου ή του Δ.Λ.Τ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαμαρέλος

 1. 22.Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272), ως τροποποιήθηκε με άρθρο 67 του Ν. 4850/2021.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τασιόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή