ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/11/2021

Αρ. πρωτ.: 16260

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε στην 22η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»] στις 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 19:00 και λήξης 21:30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.(363/2021 Α.Ο.Ε.)

  1. 2.Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησής τους για συνέχιση της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σκιάθου σε όλα τα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή