ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 9/9/2021

Αρ. πρωτ.: 13256

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και το κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 18η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 13:00, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η 10η Σεπτεμβρίου 2021 ορίζεται ως τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου για την ενεργοποίηση των Αξιών Τοποθέτησης και υπογραφή των Συμβάσεων αυτών σύμφωνα με το πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (αρ. πρωτ. 9033/16.07.2021 άρθρο 8.1β πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) καθώς και τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και εγκ.163/33282/29.5.2020 του ΥΠ.ΕΣ..

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Έκτακτες εγγραφές έξι (6) νηπίων στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή