ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/9/2019

Αρ. πρωτ.: 8657

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο   Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

27/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

  1. 2.Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.    Εισηγητής κ. Δήμαρχος

  1. 3.Ορισμός Μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας» Δήμου Σκιάθου.

                     Εισηγητής κ. Δήμαρχος

  1. 4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Δήμαρχος

  1. 5.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 2020.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

  1. 6.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ 984/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ .

Εισηγητής κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών

                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                             ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή