ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Mιχαηλίδου Στυλιανή

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/7/2019

Αρ. πρωτ.: 7109

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 29η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου

(Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019)   (ΑΟΕ 103/2019 ). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 2.Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 154.500,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 (ΦΕΚ 612 Β’/22-02-2018). Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 3.Επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. {αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»}. Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 4.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού

λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης (Βασιλειάδου, Χριστέλη) (73/2019 AOE). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 8.Λήψη απόφασης για αποδοχή της πράξης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και διαγραφή των βεβαιωμένων

Οφειλών (Μανίκας, Ιωνική Ξενοδοχειακή Εμπορική Α.Ε.) (74/2019 AOE). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ       ΣΕ Κ.Υ.Ε. (Τσάκος Αντώνιος-Τρεις Ιεράρχες)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή