ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Mιχαηλίδου Στυλιανή

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/6/2019

Αρ. πρωτ.: 5823

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 24η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Διεύρυνση δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να περιλαμβάνει έργα διάθεσης απορριμμάτων.(αρ. ΔΕΥΑΣ 43/2019).   Εισηγητής Δ/ντής ΔΕΥΑΣ

 1. 2.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΣ.(αρ. ΔΕΥΑΣ 44/2019) . Εισηγητής Δ/ντής ΔΕΥΑΣ

 

 1. 3.Καθορισμός προστίμου για παραβίαση του κανονισμού αποχέτευσης σε σχέση με τα όρια απόρριψης και ουσίες που απαγορεύονται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης. (αρ. ΔΕΥΑΣ 49/2019) . Εισηγητής Δ/ντής ΔΕΥΑΣ

 

 1. 4.Καθορισμός χρέωσης για τη μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας. (αρ. ΔΕΥΑΣ 51/2019). Εισηγητής Δ/ντής ΔΕΥΑΣ

 1. 5. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 22.964,80 στον κωδικό εξόδου 00-6142.02 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταματάς

 1. Ορθή επανάληψη της αρ. 95/2019 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού IΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό».Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 7.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων για ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για εργασίες συντήρησης και επισκευής του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έναν μήνα (1). Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 9.Τρόπος έγκρισης αιτήσεων και μοριοδότηση αιτήσεων.

               Δυναμικότητα και λειτουργία τμημάτων Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

 1. 10.Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων << κολύμβησης >> του Δήμου Σκιάθου.

 1. 11.Έγκριση της κατεπείγουσας μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου του Σπυρίδων , από την Σκιάθο στο Βόλο στις 13/6/2019 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διαβούλευση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

             Κατανομή ποσού 100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση

           αιρετών» του π/υ του οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή