ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/04/2019

Αρ. πρωτ.: 3455

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 14η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

  1. 2.Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.760,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 28410/15-4-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

  1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.720,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση από τον Δήμο Σκιάθου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τέννις σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: δημοτικός σύμβουλος, κ. Μίχας.

  1. Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ. 1ης/2019, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου της υπ΄ αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της προσφεύγουσας κ. Ξυλοποδάρου Στεφανίδη Δάφνης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: δημοτικός σύμβουλος, κ. Θεοδώρου.

  1. 5.Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

  1. 6.Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (69/2019 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή