ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/04/2019

Αρ. πρωτ.: 3122

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 11η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. 2.Εξέταση αιτήσεων περί μετατοπίσεων στύλων δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 3.Εξέταση αιτήσεων περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 4.Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019)

(56/2019 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 230/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας για διαγραφή οφειλής από τους       αρ. 760, 816 & 929/2019 χρηματικούς καταλόγους ποσού 241,00 ευρώ του Ρήγα Γεωργίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Διαγραφή οφειλής από τον 1043/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 ευρώ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Διαγραφή οφειλής ΚΟΚ από τον 982/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 40,00 ευρώ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. 8.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

 1. Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή