ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 05/04/2019

Αρ. πρωτ.: 2802

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 10η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης σχετικά με τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2020-2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σοφία Μπαλαλά.

 1. 2.Λήψη απόφασης σχετικά με την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιολδάσης.

 1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση workshop που θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την τουριστικήπροβολή της Σκιάθου για την περίοδο του Πάσχα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. 5.Λήψη απόφασης για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με τους αναπληρωματικούς στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. 6.Τροποποίηση της 248/2018 Α.Δ.Σ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 7.Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τους 748, 806 & 1053/2019 χρηματικούς καταλόγους ποσού 43,47 ευρώ με τις προσαυξήσεις τους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 8.Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Απόστολος.

 1. 9.Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 10.Μετακινήσεις.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή