ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 28/3/2019

Αρ. πρωτ.: 2532

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

28/3/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της       2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (AOE 38/2019). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Δήμου Σκιάθου μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του π/υ οικ. έτους 2019 (AOE 42/2019). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων (ΜΠΔΣ 2020-2023) του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 4.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 29, 31,34/2019).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 5.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 30/2019).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 6.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-7135 με τίτλο «λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την προμήθεια μιας κάμερας WEB που θα τοποθετηθεί στο ύψωμα του Αγίου Νικολάου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 7.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 665,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση δημοσία δαπάνη μνημοσύνου στον λογοτέχνη – ποιητή και δωρητή, Ζήση Οικονόμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 8.Διαγραφή οφειλής από τον αρ. 1043/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 ευρώ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. 9.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

 1. 10.Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή