ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/3/2019

Αρ. πρωτ.: 2357

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 8η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

21/3/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση       της 2ης αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

  1. 2.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 29, 31 ,34/2019).

  1. 3.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. (AOE 30/2019).

  1. 4.Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1200/14-02-2019 νέας αίτησης του Φεγγερού Μεν. Νικολάου «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου».

  1. 5.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-7135 με τίτλο « λοιπός εξοπλισμός » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την προμήθεια μιας κάμερας WEB που θα τοποθετηθεί στο ύψωμα του Αγίου Νικολάου.

  1. 6.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤON ΑΡ. 1043/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ   ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ.

  1. 7.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

  1. 8.Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

    

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις,   για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή