ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 7/2/2019

Αρ. πρωτ.: 978

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 καθώς και του αντιστοίχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .

  1. 2.Αναμόρφωση (1η) του Π/Υ οικ. έτους 2019 Δήμου Σκιάθου. (ΑΟΕ   19/2019)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση για να μην θιγούν τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή