ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 242703 50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 08/1/2019

Αρ. πρωτ.: 57

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 8 Ιανουαρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, σε Έκτακτη Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

‘’Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ‘’.        ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σταμέλος

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή