ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/12/2018

Αρ. πρωτ.: 11381

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 26η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29/12/2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ανάκληση της αριθμ. 244/2018 ΑΔΣ περί :«Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου με παραχωρησιούχο και κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, από πλευράς του.» Εισηγητής κ. Σταμέλος

  1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2018. Εισηγητής κ. Σταμέλος

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή