ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 14/12/2018

Αρ. πρωτ.: 11111

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 24η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ανάκληση της 239/2018 ΑΔΣ (ελλιπής εισήγηση-). Εισηγητής κ. Μίχας

  1. 2.Εξειδίκευση πίστωσης 19.500,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 19.500,00 ευρώ  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας

  1. 3.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής κ. Σταμέλος

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω χρονικών προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή