ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/11/2018

Αρ. πρωτ.: 10400

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 22η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για «Διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση Παλιό Λιμάνι Δήμου Σκιάθου της Βούλγαρη Μαλαματής χας Κων/νου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «iSkiathos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου». Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών Νότιας και Ανατολικής πλευράς της νήσου Σκιάθου». Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ: ΩΞΓ3Ω13-Λ4Ε) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπλήρωσή της ως προς την εξουσιοδότηση του Δημάρχου περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού προγράμματος μέχρι τις 28-2-2019. Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. Λήψη απόφασης για «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης «Χρήστος Χειμώνας» για τις ανάγκες του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου» Εισηγητής κ. Αναγνώστου

 1. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.

           Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 209/2018 ΑΔΣ «Συγκρότηση Σχ. Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου» λόγω αλλαγής μελών εκπροσώπησης       των μαθητικών κοινοτήτων. Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

Εισηγητής κ. Αναγνώστου

 1. Ορισμός δύο μελών της μειοψηφίας, ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο (άρθρο 45, παρ. 4 του ν. 3979/2011). Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 1. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σκιάθου. Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. 12.Έγκριση εκπόνησης μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από τον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σκιαθιτών «Οι Δύο Αλέξανδροι» για το έργο «Κατασκευή Περίφραξης με κιγκλίδωμα στον κηρυγμένο χώρο του ιστορικού διατηρητέου μνημείου στη θέση Αγ. Τριάδα της πόλης της Σκιάθου». Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για Διαγραφή οφειλής από τους αρ. 772, 842 & 1038/2018 Χρηματικούς καταλόγους ποσού 160,00 ευρώ του Ρήγα Γεωργίου του Αντωνίου (ΑΦΜ 027510349). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής οχημάτων και αντικειμένων του Δήμου Σκιάθου.» Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. Μετακινήσεις.

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή