ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/11/2018

Αρ. πρωτ.: 10286

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 21η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23/11/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30’ στην αίθουσα του Γραφείου Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (σχ. 310/2018 απόφαση Ο.Ε.)
  1. 2.Λήψη απόφασης για ίδρυση ΕΠΑ.Λ στη Σκιάθο (επικαιροποίηση της 36/2018 ΑΔΣ)
  1. 3.Έγκριση απόφασης 2/2018 του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου (Τεχνικό Πρόγραμμα)

  1. 4.Έγκριση απόφασης 3/2018 του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ΟΠΔ)

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή