ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 242703 50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  13/12/2017

Αρ. πρωτ.: 12655

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή  και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, στο Μπο­ύρτζι, σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σταμέλος  και  Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής

Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή