ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 09/11/2017

Αρ. πρωτ.: 11565

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 19η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10995/25.10.2017 αίτησης του πολιτιστικού συλλόγου «Πολιτιστικός σύλλογος χορού SALSAUSUENO». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10538/2017, 8234/2017 και 8235/2017 αίτησης των Φόρτσα Αριστοτέλη, Φόρτσα Σοφίας και Φόρτσα Κικής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος, κ. Τρακόσας

 1. Έκδοση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση σχετικά με την 214/2017 ΑΔΣ).

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2760/10.4.2017 αίτησης του Λάζου Νικόλαου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Μπολόνια Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή